Kerkgebouw

Turfmarkt 21-23
Kerkdienst zondagochtend 09:30 uur

Gastheerschap

Dick en Gaby Versloot

Gemeentelijk werker

dhr. P.J. van der Loo
Tel.: 06 19 48 04 99
[email protected]

Secretariaat Postadres

mevr. W. van den Berg
Boelhouwerstraat 5
2806 NA Gouda
[email protected]

Penningmeester administrateur:

mevr. A.G.C. Hamminga
IJsselstroom 79
2721 AX Zoetermeer
Tel: (079) 34 36 453

[email protected]

Verhuur gebouwen

dhr. P. Bos
Tel: 06 34 63 64 95
[email protected]

Website

dhr. F.P. van Eenennaam
Tel: (0182) 58 24 34
[email protected]

Contactpersoon bezoekersgroep/pastoraalteam

dhr. P.J. van der Loo
Tel.: 06 19 48 04 99
[email protected]

Autovervoer bejaarden voor bezoek kerkdiensten

dhr. C. Kraaijeveld
Tel: (0182) 57 07 37

Bankrekeningen

VEG Gouda NL93 INGB 0000 2950 69 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente Gouda
Commissie van Beheer NL35 INGB 000 33 90 316 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente CvB
Restauratiefonds NL11 INGB 000 94 28 804 t.n.v. Fonds Restauratie VEG Gouda