Gods hart gaat naar u uit

In de 40-dagentijd denken we aan God die in de persoon van Jezus vandaag met ons meelijdt en voor ons leed aan het kruis zodat we door Hem tot God mogen gaan.
JezusGodOverbruggen

In de prediking op zondagen besteden we aandacht aan het thema Sterk en Dapper.

Op Goede Vrijdag 14 april, om 19.30 uur, vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.

Op Paaszondag 16 april, om 09.30 uur, vieren we Feest: “Het graf kon Hem niet aan, Hij is weer opgestaan!”